Terapia widzenia w domu z RemmedVR
Terapia widzenia w domu z RemmedVR

Terapia widzenia w domu z RemmedVR

Opublikowany

Wirtualna rzeczywistość stała się przestrzenią terapeutyczną. Medycyna z powodzeniem już od lat 90-tych używa nowych rozwiązań technologicznych by rehabilitacja była bardziej efektywna.

"Trzy I” czyli immersyjność, intensywność i interaktywność najlepiej opisują doznania jakie towarzyszą użytkownikowi gry w wirtualnej rzeczywistości. Te trzy elementy składają się także na atrakcyjność ćwiczeń wzrokowych, które RemmedVR wprowadza w swoim rozwiązaniu. Daje  możliwość prowadzenia zdalnej terapii zaburzeń takich jak niedowidzenie, zez czy dysfunkcje widzenia obuocznego. Rozwiązanie jest dedykowane dzieciom, bo to w ich przypadku terapia widzenia jest najefektywniejsza, jednak stanowi duże wyzwanie ze względu na brak współpracy małych pacjentów.
Przeniesienie ćwiczeń terapeutycznych do wirtualnej rzeczywistości daje specjalistom prowadzącym dwie zasadnicze wartości - atrakcyjność wykonywanych ćwiczeń i pełną kontrolę nad tym procesem. Panel kontrolny specjalisty pozwala na bieżącą ocenę postępów terapii i zmiany parametrów. Specjalista ma wiedzę, czy dziecko wykonywało zalecone ćwiczenia w określonym trybie, a w przypadku pogarszających się wyników może prześledzić przebieg całej sesji ćwiczeniowej.
Usługa RemmedVR kierowana jest do specjalistów ochrony wzroku jak okuliści, optometryści i ortoptyści. Za ich pośrednictwem i pod ich stałą kontrolą pacjent poddawany jest terapii zdalnie, w domu lub stacjonarnie w gabinecie. Takie rozwiązanie sprawi, że zwiększy się dostępność do ćwiczeń wzrokowych i efektywność terapii, a co za tym idzie istnieje szansa, że wpływ dysfunkcji widzenia na rozwój ogólny dzieci będzie mniejszy, a efekty terapii będą stałe.
RemmedVR Logo.jpgRemmedVR Photo 2.jpgRemmedVR Photo 1.jpgRemmedVR Photo 3.jpg

Udostępnij

infoShare 2018 - otwarcie akredytacji dla mediów

Informujemy o otwarciu akredytacji dla dziennikarzy zainteresowanych uczestnictwem w tegorocznej edycji konferencji infoShare 2018.