CARDIO CUBE

CARDIO CUBE

Published

Sztuczna inteligencja w kardiologii

30% pacjentów z niewydolnością serca wraca do szpitala wskutek powikłań leczenia domowego, a lekarz posiada ograniczone informacje na temat przebiegu leczenia.

Opisany problem wygląda tak samo niezależnie od szerokości geograficznej czy też rodzaju systemu opieki zdrowotnej. Nieplanowane hospitalizacje (tzw. readmissions) stanowią jeden z największych problemów współczesnej kardiologii. Rozwiązań na rynku jest mało, bądź też są nieudolne. Przeciętny szpital w USA wydaje na dodatkowe hospitalizacje pacjentów z niewydolnością serca ok. 2 mln dol rocznie, a chorych cały czas przybywa.
Próbę walki z nieplanowanymi hospitalizacjami podjęli w latach 90-tych niemieccy lekarze, którzy dzwonili do wypisanych ze szpitala pacjentów co tydzień i zbierali wywiad lekarski, oraz modyfikowali terapię w zdalny sposób. Rozwiązanie to jednak miało ograniczoną skalowalność. W kolejnym dziesięcioleciu Amerykanie wdrożyli podobny system follow-up’u oparty jednak o ankiety przesyłane na tablety. W tym wypadku jednak ogromna liczba zniechęconych pacjentów odeszła z programu zniechęcona żmudnym, codziennym wypełnianiem formularzy.
System Cardio Cube

System Cardio Cube

Dlatego też zbudowaliśmy system CardioCube, którego centralnym ogniwem jest chmura zawierająca algorytmy sztucznej inteligencji. Pacjent otrzymuje urządzenie o interfejsie głosowym, z którym rozmawia (a urządzenie zbiera w ten sposób dane medyczne). Informacje o leczeniu domowym są łączone w chmurze z kartoteką szpitalną pacjenta oraz porównywane z podobnymi przypadkami klinicznymi. Algorytmy pokazują lekarzowi gotowe do wdrożenia ścieżki leczenia, co oszczędza czas analizy zebranych danych. System zmniejsza liczbę hospitalizacji, a co za tym idzie kosztów o 75%.
CardioCube_logo.png

Copy as a Plain Text

Share

Attachments

Download All

development.jpg

image | 3.45 MB

Download
TelAviv_CardioCube.JPG

image | 3.52 MB

Download
Amazon+Google+CardioCube.png

image | 227 KB

Download
CardioCube_logo.png

image | 28.3 KB

Download

ExoLimbs

Nowoczesna rehabilitacja na bazie technologii kosmicznej