MEDICAL SIMULATION TECHNOLOGIES

MEDICAL SIMULATION TECHNOLOGIES

Published

Pierwsza na świecie platforma do symulacji medycznych oparta na realistycznym modelu z tomografii komputerowej

Ciągła edukacja zawodowa lekarzy stanowi bardzo istotny czynnik w podnoszeniu indywidualnych kwalifikacji jak również w poprawie jakości całego systemu opieki medycznej. Naszym celem jest opracowanie platformy do nauki lekarzy specjalistów z wykorzystaniem symulatorów medycznych. 

nowe_logo_duze.png
Nasza firma specjalizuje się w produkcji symulatorów medycznych. Obecnie oferujemy symulator echokardiografii przezprzełykowej - bardzo ważnym badaniu w praktyce kardiologicznej. Nasz symulator jako jedyny na świecie bazuje na rzeczywistych przypadkach pacjentów, a dane, które wykorzystujemy pochodzą z tomografii komputerowej (CT). Trójwymiarowy obraz CT jest przetwarzany przez specjalny algorytm a następnie wyświetlany użytkownikowi w postaci 2-wymiarowej projekcji, która byłaby widziana podczas badania echokardiografii. Dzięki temu użytkownik uczy się anatomii i kształtuje swoją wyobraźnię przestrzenną bazując na rzeczywistym obrazie serca a nie syntetycznym modelu narysowanym przez grafika.
Rozwiązanie Medical Simulation Technologies

Rozwiązanie Medical Simulation Technologies

Samo badanie jest trudne z kilku powodów. Po pierwsze pacjent odczuwa ogromny dyskomfort, ponieważ do jego przełyku zostaje wprowadzona gumowa rurka o średnicy ok. 10 mm zakończona nieznacznie większym przetwornikiem. Po drugie, uzyskanie pożądanej projekcji serca wymaga od lekarza umieszczenia przetwornika w przełyku na odpowiedniej głębokości i pod odpowiednim kątem oraz odkształceniu płaszczyzny projekcji za pomocą 2 pokręteł oraz 2 przycisków. Łącznie, konfiguracja wymaga ustalenia aż 5 parametrów.
Po trzecie, obraz na ekranie aparatu echokardiografii jest niewyraźny (rozdzielczość osiowa zależy od długości fali a rozdzielczość poprzeczna od szerokości wiązki) oraz występują na nim artefakty. Artefakty związane są z fizyką rozchodzenia się fal dźwiękowych. Wiązka przez zjawiska ugięcia i załamania nie koniecznie jest prostoliniowa. Dodatkowo, na granicy ośrodków o różnej gęstości może nastąpić zmiana kierunku propagacji, co skutkować może rewerberacją.
Zespół Medical Simulation Technologies

Zespół Medical Simulation Technologies

Powyższe czynniki powodują, że badanie serca z wykorzystaniem metod ultradźwiękowych bywa trudne nawet dla doświadczonych echokardiografistów. Dlatego, chcąc pomóc lekarzom w zdobyciu lub rozszerzeniu niezbędnych umiejętności, stworzyliśmy symulator echokardiografii. Nasz “pacjent” nie odczuwa bólu, więc badanie może trwać dowolnie długo, a baza danych zawierająca różne przypadki chorób serca (tzw. patologie) pozwala na zapoznanie się z obrazem nieprawidłowości widzianym na monitorze aparatu do echokardiografii.

Copy as a Plain Text

Share

Attachments

Download All

Medical_Simulation_Technologies_zespol_rozwiazanie.jpg

image | 1 MB

Download
Rozwiazanie_Medical_Simulation_Technologies.JPG

image | 1.51 MB

Download
Medical_Simulation_Technologies_zespol.jpg

image | 1.3 MB

Download
nowe_logo_duze.png

image | 33.6 KB

Download

SHUTTOUT

Gdzie dobre zdjęcia wygrywają pieniądze.